Veranderen met Visie


Om onze ambities waar te kunnen maken, heeft Stichting de Mare in 2013 besloten om te gaan voor een koerswijziging in haar organisatiemodel.

Er is een zorgvuldig proces doorlopen om tot vorming van onderwijsteams te komen. De MR'en van alle scholen vervulden hierin een voortrekkersrol.  Na overleg met de begeleidende adviseurs en na afstemming met alle MR'en door directeur/bestuurder Adrie Bolijn, is de definitieve indeling van vijf onderwijsteams bekend gemaakt. 

Downloads:
Koersdocument 'Veranderen met visie'
Communicatie en Plan van Aanpak
Uitvoeringsdocumenten onderwijsteams
Notitie indeling onderwijsteams