Strategisch Beleid 2015 - 2019


Strategisch Beleid 2015 - 2019, De Mare, Stichting openbaar basisonderwijs Salland "Van 2015 - 2019, samen op koers"

De Mare, Stichting openbaar basisonderwijs Salland (Stichting de Mare) heeft strategisch beleid ontwikkeld en op papier gezet voor de periode 2015 - 2019.
Bovengenoemd Strategisch Beleidsplan legt de basis voor het versterken van onze onderwijsorganisatie in de periode augustus 2015 - augustus 2019 en dient als basis voor de schoolplannen van onze scholen in deze periode. 
 


Download:
Strategisch beleid 2015-2019