Jaarverslag 2018


Samen op koers om goed onderwijs te geven!
De basis voor verantwoording over het gevoerde beleid ligt vast in het Strategisch Beleidsplan “Van 2015 naar 2019, samen op koers”. 2018 Is het een na laatste jaarverslag binnen het genoemde Strategisch Beleid.
Op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelen van een nieuwe strategische agenda.
Onze strategische doelen zijn opgehangen aan een viertal kaderstellende programmadoelen, te weten: Kwaliteit, Continuïteit, Bindingen en betrokkenheid, vernieuwing en innovatie. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. We hebben meer grip gekregen op onze inkomsten en uitgaven en daardoor zijn we ook beter in staat om te sturen.

Dit jaarverslag is onze verantwoording over het gevoerde beleid met de daarbij behorende middelen.
Tegelijkertijd wordt het jaarverslag gebruikt om lering en conclusies te trekken voor de toekomst.
Nieuwsgierig geworden? 
Neem gerust de tijd om ons Bestuursjaarverslag 2018 en Controleverklaring 2018 accountant te bekijken.
Voor een samenvatting van ons Jaarverslag 2018 klikt u hier.
 


Downloads:
Bestuursjaarverslag 2017 De Mare
Publieksversie Jaarverslag 2017 De Mare
Bestuursjaarverslag 2016 De Mare 
Publieksversie jaarverslag 2016 De Mare