Scholen voor Morgen 


In Olst-Wijhe denken wij na over de toekomst. Dit doen wij samen met de ouders van onze leerlingen, toekomstige ouders, voortgezet onderwijs, kinderopvang en de gemeente. Leerlingenaantallen lopen terug en dat heeft consequenties voor de onderwijsvoorzieningen en kinderopvang van kinderen tussen de 0 en 16 jaar. Met het project Scholen voor morgen werken we aan oplossingen om de voorzieningen toekomstbestendig en betaalbaar te houden.

Meer informatie over dit project vindt u op website http://www.scholenvoormorgen.org/.