Scholen voor Morgen Met het project Scholen voor Morgen anticiperen de schoolbesturen in Olst-Wijhe samen met de gemeente op de consequenties van de teruglopende leerlingenaantallen. Samen met de ouders en toekomstige ouders van leerlingen, werken ze aan passende oplossingen. Met elkaar wordt ingestoken op toekomstbestendige, betaalbare onderwijsvoorzieningen en opvang voor kinderen van 0-16 jaar. Dit betekent dat ook de kinderopvang/peuterwerk en voortgezet onderwijs hierbij worden betrokken.

Bron: Nieuwsbrief #8 / website www.scholenvoormorgen.org
Logo ‘scholen voor morgen’
Zoals u kunt zien op deze nieuwsbrief heeft het project ‘scholen voor morgen’ nu een eigen logo en huisstijl.
Dat vinden we belangrijk om de samenhang en samenwerking in dit project te verbeelden. U heeft dit ook al
kunnen zien op de banners die bij de communicatietafels in onder ander de scholen, kinderopvang en het
gemeentehuis te zien zijn. We hebben het logo aangevuld met een slogan die de kern van onze gezamenlijke
inspanningen weergeeft: ‘scholen voor morgen’, samen werken aan goed onderwijs. Met daarbij de
verbijzondering:
- duurzaam onderwijs
- kansrijk voor elk kind
- van en voor de samenleving.
Zo maken we kernachtig duidelijk waarom we dit traject met elkaar doorlopen.
 

http://www.scholenvoormorgen.org