Kinderopvang


Buitenschoolse opvang

Alle scholen van Stichting de Mare zijn voor de kinderopvang een samenwerking voor vijf jaar aangegaan met Kindercentrum De Bieënkorf voor de scholen in Wijhe en met KOOS voor de andere scholen. 

Ouders zijn niet verplicht gebruik te maken van deze samenwerking. Als zij voor hun kind een andere manier van kinderopvang wilt regelen, zijn zij daarin vrij. 

Als ouders gebruik willen maken van de afspraken die wij gemaakt hebben met de kinderopvang, moeten zij zelf contact zoeken met de betreffende coördinator van de accommodatie van Kindercentrum De Bieënkorf of KOOS. Ouders sluiten met de kinderopvangorganisatie voor hun kind(eren) een contract af voor een of meerdere dagen. De kosten voor de kinderopvang zijn voor rekening van de ouders. Zij kunnen gebruik maken van (belasting-) maatregelen, waardoor zij niet het volle bedrag hoeven te betalen. Voor meer informatie kunnen zij bij de kinderopvang terecht.

De afspraken met de kinderopvang zijn dat:

Iedere school is gekoppeld aan een accommodatie voor kinderopvang. Ouders wiens kinderen op een van onze scholen zitten, kunnen rechtstreeks contact opnemen.

De contactgegevens zijn per school opgenomen in het menu 'scholen'.