Ondersteuning


Stafbureau 
Stichting de Mare beschikt over een drie leden tellend stafbureau, te weten de dames Marjan Broekstra en Regine Hüttner en de heer Benny Vis. Extern medewerker de heer Henry Hennink versterkt het team tijdelijk op een aantal gebieden. Het stafbureau wordt aangestuurd door de directeur/bestuurder en wordt ondersteund door een administratiekantoor.     
Adrie Bolijn
      Directeur/bestuurder

Medewerkers stafbureau

       Henry Hennink
      Extern projectmedewerker Huisvesting, Financiën en Strategisch beleid

 

 


 

     


      Regine Hüttner   
      Directiesecretaresse en ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht en de 
      Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting de Mare.      Benny Vis
     Stafmedewerker P&O

 

          Marjan Broekstra
       Algemeen beleidsmedewerker (geen foto beschikbaar)


   

        Administratiekantoor 
Vanaf 1 januari 2005 zijn de financiën, de huisvesting (materiële instandhouding) en de salarisadministratie uitbesteed aan administratiekantoor ‘t Ob gevestigd in Meppel. 
Voor meer informatie over ons administratiekantoor klik op http://www.onderwijsbureau-meppel.nl