Management


De schooldirectie van Stichting de Mare wordt gevormd door de vijf directeuren van vijf onderwijsteams. Samen met de directeur/bestuurder vormen zij het management van Stichting de Mare. De uitwerking en verdeling van taken tussen bestuur, directeur/bestuurder en de directeuren onderwijsteams is vastgelegd in het bestuurs- en managementstatuut. Voorstellen voor nieuw gemeenschappelijk ofwel "schooloverstijgend" beleid worden gevormd in het overleg van het managementoverleg, dat maandelijks wordt gehouden. Formeel gezien brengen de directeuren onderwijsteams ten aanzien van een voorstel voor nieuw gemeenschappelijk beleid advies uit aan de directeur/bestuurder. Wanneer het advies positief is en de directeur/bestuurder dit volgt, komt het betreffende voorstel een stap verder in het besluitvormingsproces.Directeur/bestuurder
Directeur/bestuurder van Stichting de Mare is de heer Adrie Bolijn.


 

Directeuren onderwijsteams

           Jantien Blankhorst
           directeur onderwijsteam APT

            Ineke van der Toom
           directeur onderwijsteam De Springplank
             Jan Hendriks
           
directeur onderwijsteam De Vogelaar 

            
           San Bronk
          directeur onderwijsteam Kwintijn

          Claudia Diepstraten
         directeur onderwijsteam Klaver DHKT  ( foto is niet beschikbaar)

Managementoverleg
Het Managementoverleg van Stichting de Mare, bestaande uit de directeuren onderwijsteams, adviseert de directeur/bestuurder in de beleidsbepaling. De vergaderingen vinden altijd op dinsdagmorgen plaats. In dit overleg worden actuele ontwikkelingen besproken, vindt afstemming plaats en worden beleidsadviezen voorbereid.