Management


De schooldirectie van Stichting de Mare wordt gevormd door de vijf directeuren van vijf onderwijsteams. Samen met de directeur-bestuurder vormen zij het management van Stichting de Mare.

Tijdens een maandelijks ManagementOverleg worden actuele ontwikkelingen besproken, vindt afstemming plaats en worden school overstijgende beleidsadviezen voorbereid. Formeel gezien brengen de vijf directeuren advies uit aan de directeur-bestuurder.

Directeur-bestuurder Stichting de Mare


       Marlous Siemelink - Amse


Directeuren onderwijsteams

           Jantien Blankhorst
           directeur onderwijsteam APT 

     
 

           Marieke ter Haar - Klink
           directeur onderwijsteam De Springplank

 
             Jan Hendriks
           
directeur onderwijsteam De Vogelaar 

            
           San Bronk
          directeur onderwijsteam Kwintijn

          Claudia Diepstraten
         directeur onderwijsteam Klaver DHKT  ( foto is niet beschikbaar)