Raad van Toezicht 


De schoolbestuurlijke verantwoordelijkheden van De Mare liggen bij de directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directeur-bestuurder en adviseert en ondersteunt haar. 

In 2020 vergadert de Raad van Toezicht in ieder geval 6 keer. 
5 Reguliere vergaderingen en 1 Themavergaderingen.

 Downloads:
Toetsingskader Raad van Toezicht
Reglement Auditcommissie
Reglement Remuneratiecommissie