Organisatiestructuur


De Mare, Stichting openbaar basisonderwijs Salland (kortweg: Stichting de Mare) is op 1 januari 2006 ontstaan als gevolg van een fusie van de besturen voor openbaar basisonderwijs in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe.


Stichting de Mare werkt conform statuten. Basis voor Stichting de Mare zijn de statuten van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Olst-Wijhe van 30 november 2004. Na opmaak van de eerste statuten zijn deze inmiddels 3 keer gewijzigd. 

Handboek Goed Onderwijsbestuur → Uitgangspunt is de "lijnorganisatie" 

Raad van Toezicht —> directeur/bestuurder —> directeur onderwijsteam
De schooldirectie van Stichting de Mare wordt gevormd door de vijf directeuren van vijf onderwijsteams. Samen met de directeur/bestuurder vormen zij het MANAGEMENT van de organisatie. 
De uitwerking en verdeling van taken tussen RAAD VAN TOEZICHT, directeur/bestuurder en directeuren onderwijsteams is vastgelegd in het Managementstatuut. Dit statuut is terug te vinden onder Hoofdstuk 8 als onderdeel van het Handboek Goed Onderwijsbestuur "Professioneel Toezicht op hoofdlijnen". 

MR --> GMR
Elke individuele school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze wordt gevormd door een evenredige vertegenwoordiging van ouders en teamleden van de school. 
Daarnaast is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze wordt gevormd door één ouder en één teamlid van elke MR.
Voor meer informatie over medezeggenschap binnen De Mare klik op MEDEZEGGENSCHAP 


Stafbureau
Voor meer informatie over het stafbureau klik op ONDERSTEUNING.