Per 01 oktober jl. heeft BS De Springplank een nieuwe directeur. Haar naam is Marieke Ter Haar - Klink. Ineke van der Toom - Rol heeft inmiddels afscheid genomen van de school.