11-10-2019  10:08

Kanvas. De komende weken zullen we met behulp van ons leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining, genaamd Kanvas, het accent leggen op het in beeld krijgen van  het welbevinden, de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen.
Cito toetsen.  Groep 8 zal begin november de Cito B 8 toetsen maken. Door deze vroege afname zijn we in staat om vroegtijdig met een gedegen schooladvies te komen. De overige groepen (groep 3 t/m 7) hebben de Cito toetsen pas in januari.