Er is een nieuw logo ontwikkeld voor fusieschool Openbaar Onderwijs in Olst. (zie hierboven) 
Ontwikkelingen Scholen voor Morgen: Op locatie Ter Stege is bij de hoofdingang een groot whitebord gemaakt met informatie en allerlei foto’s van het proces waarin we als school nu zitten. Het is denk ik zeer verhelderend en leuk om eens te bekijken. Het team van leerkrachten is momenteel druk bezig om zich nader te oriënteren op het onderwijsconcept waarvoor gekozen gaat worden.