18-12-2018  14:04

Open huis obs Dijkzicht op donderdag 24 januari, obs De Holsthoek op vrijdag 25 januari , ojs De Klimboom op woensdag 30 januari en osb Tellegen op donderdag 17 januari.
18-10-2018  14:51
Wij starten dan weer met het Leerorkest. Dit is een project van het Muziek Netwerk Salland. In de komende maanden komen er wekelijks op dinsdagmorgen tegelijkertijd 5 muziekdocenten op school. De kinderen uit groep 5 tot 8 gaan gedurende al die weken oefenen op een viool, cello, gitaar, koper of slagwerkinstrument. De lessen worden afgewisseld met orkestrepetities. Aan het eind van de periode sluiten we het Leerorkest af met een spetterend concert op dinsdag 18 december. Meer informatie hierover volgt nog, maar noteer deze datum vast, want jullie zijn hierbij natuurlijk van harte welkom. Wil je meer weten over het Leerorkest van het Muziek Netwerk Salland, kijk dan op www.muzieknetwerksalland.nl  
 

 
 
19-06-2018  11:39
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op vrijdag 22 juni 2018.
11-06-2018  11:36


We hebben 2 vacatures binnen ons onderwijsteam!
Voor de vacature op Jenaplanschool De Klimboom 
en voor de vacature op obs Tellegen 
13-04-2018  11:42

Afgelopen woensdag 12 april hebben wij als onderwijsteam DHKT een fijne studiedag gehad! Het ging over het thema Eigenaarschap. 
Met goede lezingen van Frans Wijngaarden en Albert en muzikale begeleiding werden wij meegenomen in dit thema waarbij je jezelf steeds afvraagt: In welke mate voel ik mij verbonden en verantwoordelijk voor aspecten en doelen van mijn werk als leerkracht of ondersteuner. En als ik eens klaag....sta ik dan op de lijn van eigenaarschap ...of juist net daarbuiten? Wat is eigenaarschap? Wat is een professional? 

Daarnaast was er een mooie workshop over programmeren met OZOBOT van Ninon Kerstbergen. Zij nam ons mee in alles wat het kleine robotje in robottaal kon leren als je hem goed programmeerde. 

05-04-2018  13:26
Obs Dijkzicht, Obs de Holsthoek, Ojs de Klimboom en Obs Tellegen zijn openbare scholen. Dat betekent dat we open staan voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid of afkomst. Oftewel: iedereen is welkom! Ook vinden we het belangrijk oog te hebben voor elkaar en respect voor hoe we ons in school gedragen, voelen en bewegen! Ons motto is: Alles wat aandacht krijgt, groeit!

De gezamenlijke visie van onderwijsteam Klaver dhkt: ‘De school is mijn tuin’

Onze ambitie / visie geven we weer in 4 zinnen en 8 woorden:

Wij maken kwaliteit van onderwijs zichtbaar; TRANSPARANTIE / COMMUNICATIE

Wij stappen met kinderen een digitale toekomst in; KENNIS / VERNIEUWINGEN

Wij benutten talenten van kinderen, collega’s en ouders; CREATIVITEIT / VERBONDENHEID

Wij laten kinderen groeien en bloeien; LEREN “LEREN” / ONTDEKKEN

Onder het motto ‘Alles wat aandacht krijgt, groeit voor kinderen…’ hebben de teams van vier samenwerkende scholen een gezamenlijke visie vormgegeven.

‘De school is mijn tuin’ verbeeldt de gezamenlijke ambitie van het onderwijsteam DHKT. Het kind vormt het centrum in deze tuin. De vruchtbare bodem van de tuin is de fundering waarbinnen kinderen tot groei en bloei komen. Kinderen staan op onze vier scholen dagelijks in directe verbinding met de natuur. Leerkrachten en kinderen leren samen te ontdekken door te leren “leren”. Het zijn vernieuwingen voor de snelle ontwikkelingen in de 21e eeuw. Daarbij ontdekken we samen met de leerling hoe we m.b.v. ICT de kinderen kunnen voorbereiden op de toekomst. Onze ambitie wordt zichtbaar door leerlingen en leerkrachten die vaardig gebruik maken van multimedia. ICT en digitale media, naast natuur en techniek, zijn belangrijke middelen waarmee onze kinderen de tuin van de toekomst instappen…..


Alle vier scholen willen niet alleen goede kwaliteit leveren, maar wij willen ook  tonen wat er is bereikt met kinderen. Kwaliteit en transparantie telt! Dat willen we niet alleen aan ouders en kinderen laten zien, maar ook samen met de ouders bereiken. Werken aan kwaliteit kunnen we niet alleen; we maken mede gebruik van de talenten en verbondenheid van kind-school-ouder. Ons doel: we communiceren helder en staan open voor kinderen en hun ouders.