11-10-2019  09:26


Vanaf schooljaar 2019 - 2020 is Onderwijsteam Klaver Olst - Welsum een feit!  Na een intensief traject, waarbij ouders, MR en teamleden betrokken zijn geweest, heeft de MR ingestemd met een fusie tussen OBS de Holsthoek, OBS Ter Stege en OJS de Klimboom. Deze fusie heeft plaatsgevonden op 1 augustus 2019. Samen vormen deze 3 scholen één school: Openbare school Olst. Obs Dijkzicht in Welsum is ook onderdeel van ons Onderwijsteam.
26-08-2019  09:27
Onderwijsteam Klaver is begonnen!
Met ingang van 01 augustus 2019 is de samenwerking tussen de scholen Dijkzicht, De Holsthoek, De Klimboom en Ter Stege ontbonden. 
Per 01 augustus 2019 gaat Onderwijsteam Klaver, bestaande uit de scholen Dijkzicht en de openbare school Olst (De Holsthoek,
De Klimboom en Ter Stege) in 1 team samenwerken.