09-10-2019  11:43

De Mare is op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder. VACATUREDe Mare heeft een visieboekje ontwikkeld in het kader van een strategische agenda voor de periode 2020 - 2024.
Het visieboekje mag gezien worden als deel 1: Waar staan we voor
Op dit moment zijn we bezig met de uitwerking. Deel 2 is de focus bepalen. Wat gaan we de komende 4 jaar doen?
De volgende fase is deel 3: Strategische doelen. Wat willen we de komende 4 jaar concreet bereiken.