05-04-2018  13:31

De Vogelaar in vogelvlucht:

* Aandacht voor het individuele kind
* Hoge leeropbrengsten
* Zelfstandig en samenwerkend leren
* Remedial teacher en eigen plusgroep
* Engels vanaf groep 1
* Bewegingsonderwijs en muziekonderwijs door vakdocenten
* Uitstekend geoutilleerd gebouw