11-06-2018  14:25
ONDERZOEK LEEFBAARHEID EN LEVENDIGHEID

Het project Scholen voor Morgen richt zich op het realiseren van toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen in de gemeente Olst-Wijhe. Dit onderwerp kan ook impact hebben op de leefbaarheid  en levendigheid in de kernen.

Het projectteam Scholen voor Morgen heeft alle vragen, opmerkingen en meningen verzameld en per kern in kaart gebracht. Omdat Scholen voor Morgen zich primair richt op het toekomstige onderwijs en het onderwerp leefbaarheid dit project overstijgt, heeft het projectteam de resultaten overgedragen aan de gemeente.

Voor meer informatie zie de website scholenvoormorgen.