15-06-2018  14:16


Groep 8 heeft half april de Cito Eindtoets gemaakt. Ze hebben een mooi groepsgemiddelde score gehaald: 540.1. Deze score ligt ruim boven het landelijke gemiddelde.