05-04-2018  13:25
Nieuws van Brede School KwintijnIn ons mooie, kleurrijke gebouw geven wij eigentijds en vernieuwend onderwijs.
We geven vorm aan onderwijs in de 21e eeuw vanuit onze kernwaarden:
Samen
Talenten
Eigenheid
Respect
Kom...en verwonder!

Op Kwintijn ontdekken kinderen zichzelf!
Wij geven betekenisvol onderwijs, dat uitgaat van de verbinding tussen het kind en de wereld.
Vanuit plezier en verwondering worden kinderen mede-eigenaar van hun eigen leerproces.
Onze kinderen weten waar ze goed in zijn en hoe ze nieuwe dingen leren. Kinderen van Kwintijn zijn zelfstandig en nieuwsgierig en leren van en met elkaar.

In ons gebouw werken we met onderbouw, middenbouw en bovenbouwgroepen, waar vanuit de basisgroep gespeeld, gewerkt en geleerd wordt.
Ieder kind leert anders en wij sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. Stap voor stap, vanuit vertrouwen en verbondenheid, geven wij kinderen steeds meer de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces